H8 Grafieken en veranderingen

Hieronder vind je een overzicht van de vaardigheden die je leert kennen in H8 grafieken en veranderingen uit de 11e editie van Moderne Wiskunde. In dit overzicht worden de vaardigheden afgewisseld met filmpjes waarin onderdelen uit dit hoofdstuk worden toegelicht. Soms wordt er in een filmpje net iets meer lesstof behandeld dan je direct nodig hebt. Dat is niet erg, alleen maar handig bij andere vaardigheden.  Als je alle vaardigheden hebt leren kennen en kunt gebruiken, ga je aan de slag met het oefenproefwerk uit het hulpboek.

Planning

Hieronder staan de weektaken voor de komende periode tot aan de toetsweek van H8 grafieken en veranderingen. Zoals je ziet maak je iedere week twee paragrafen met vaardigheden. De instructiefilms bij de paragrafen bekijk je vóórdat in je de les aan het werk gaat. De opgaven die je gemaakt hebt controleer je met behulp van de uitwerkingen in de elektronische leeromgeving. Als je de weektaak af hebt (én gecontroleerd hebt), laat je deze aftekenen bij je docent. Dit doe je uiterlijk op de afteken datum (of eerder). Je docent kijkt bij het aftekenen naar de netheid in je schrift en let erop dat je de opgaven goed hebt uitgewerkt en volledig hebt beantwoord. Als dat in orde is zal je docent de weektaak aftekenen.

 Week   Weektaak  Aftekenen 
 5 juni  V-3 / 8.1 / 8.2  12 juni
 12 juni  8.3 / 8.4  19 juni
 19 juni  8.5 / 8.6  26 juni
 26 juni  Vaardigheden 4 + Oefenproefwerk
 3 juli  Toetsweek  Toets

Voorbereiding

In de voorkennis van H8 grafieken en veranderingen worden vaardigheden herhaald die in een eerder hoofdstuk aan bod zijn geweest en van belang zijn als voorkennis bij dit hoofdstuk. Als je twijfelt aan je kennis en vaardigheden hiervan is het raadzaam enkele of alle opgaven van de voorkennis ook te maken. Voor dit hoofdstuk is het belangrijk dat je weet hoe je een lineaire formule opstelt bij twee gegeven punten; zie daarvoor de filminstructie hieronder. Maak in ieder geval opgave V-3.

8.1 Toenamediagrammen tekenen

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt een toenamediagram tekenen bij
 een grafiek  1  10
 een tabel  2, 4  6, 9
 een formule  3
 Je kunt bij een toenamediagram
 een grafiek tekenen  4, 5
 een tabel maken  5

8.2 Werken met toenamediagrammen

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt een toenamediagram in verband brengen met
 een toe- en afnemende daling en stijging  6, 7, 8, 9, 10

8.3 Gemiddelde verandering

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt de gemiddelde verandering y/x berekenen  11, 12, 13, 14, 15  22, 23, 24, 25, 27

8.4 Interpoleren

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt lineair interpoleren  16, 17, 18, 19, 20, 21

8.5 Extrapoleren

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt lineair extrapoleren  22, 23, 24, 25  28, 29

8.6 Trend

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt een trendlijn tekenen  28, 29
 Je kunt de vergelijking van een (trend)lijn opstellen  26, 27

H8 grafieken en veranderingen