H7 Statistische verwerking

Hieronder vind je een overzicht van de vaardigheden die je leert kennen in H7 statistische verwerking (mét ICT) uit de 11e editie van Moderne Wiskunde. In dit overzicht worden de vaardigheden afgewisseld met filmpjes waarin onderdelen uit dit hoofdstuk worden toegelicht. Soms wordt er in een filmpje net iets meer lesstof behandeld dan je direct nodig hebt. Dat is niet erg, alleen maar handig bij andere vaardigheden. Veel van de filmpjes die je bekijkt komen van de websites wiskunjeleren.nl en wiskundeacademie.nl. Als je alle vaardigheden hebt leren kennen en kunt gebruiken, ga je aan de slag met de eindopdracht.

Voorbereiding

In de voorkennis van H7 statistische verwerking worden vaardigheden herhaald die in een eerder hoofdstuk aan bod zijn geweest en van belang zijn als voorkennis bij dit hoofdstuk. Als je twijfelt aan je kennis en vaardigheden hiervan is het raadzaam enkele of alle opgaven van de voorkennis ook te maken.

7.1 Data weergeven

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid  Opgaven  Meer
 Je kunt data in beeld brengen met:
 een frequentietabel  4  7, 8, 12, 30, 36, 37
 een cirkeldiagram  2
 een dotplot  1, 2
 een steelbladdiagram  VK
 een lijndiagram  2, 5, 6  14, 30
 een staafdiagram  2, 3, 5  7, 8, 11, 12, 14, 15, 24, 38
 Je kan kiezen tussen en kent de verschillen van:
 absolute frequentie  1, 2, 3, 4, 5  11, 15
 relatieve frequentie  4, 6  11, 15, 33, 34

 7.2 Klassenindeling

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Om gegevens beter in beeld te krijgen:
 kun je data indelen in klassen  7, 10
 Je kunt bij een klassenindeling:
 de grenzen van de klassen bepalen  8, 9  30
 de klassenbreedte bepalen  9, 11  13
 de klassenmiddens bepalen  8, 9  13, 23, 37

7.3 Data verwerken

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt een verband tussen twee variabelen onderzoeken:
 met een puntenwolk  16, 17, 18
 met een kruistabel  15, 17, 18

7.4 Centrummaten

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt centrummaten berekenen:
 gemiddelde  13, 19, 20, 21  22, 23, 24, 28, 39
 mediaan  19, 20, 21  23, 24, 26, 27, 31, 32, 39
 modus  19, 20  23, 30
 modale klasse  20, 21  22, 23, 33, 34
 Je kunt bepalen in welke situatie welke centrummaat
 het meest geschikt is als ‘samenvatting’ van de data  19, 21  24, 25, 26, 27, 28, 29
 Je kunt de invloed van een uitschieter op een centrummaat
 berekenen  17, 19  22, 23, 39
 beredeneren  17, 19  22, 23, 39

7.5 Spreidingsmaten

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt een boxplot
 bij een verdeling tekenen  25, 26, 27, 28, 29  31, 40
 Je kunt bij een boxplot
 de spreidingsbreedte berekenen  26, 27  36
 de kwartielafstand berekenen  25, 26, 27  36

7.6 Cumulatieve verdelingen

Bekijk voordat je begint met de opgaven de volgende filmpjes. Doe dat thuis, zodat je in de les direct aan de slag kunt met de opdrachten.

Hieronder zie je welke vaardigheden in welke opgaven behandeld worden; deze opgaven maak je eerst. In de laatste kolom zie in welke opgaven de vaardigheden weer aan bod komen, maar dan gecombineerd met andere vaardigheden. Deze opgaven maak je verderop in het hoofdstuk.

 Vaardigheid   Opgaven   Meer 
 Je kunt met een frequentietabel
 de cumulatieve frequentie berekenen  30, 31, 32
 de cumulatieve frequentie polygoon tekenen  31, 32, 33, 34  36
 Je kunt met behulp van een cumulatieve frequentie polygoon
 een boxplot te tekenen  32, 33  35, 36

7.7 Gemengde opdrachten

In deze paragraaf maak je gebruik van de diverse vaardigheden die je hebt leren kennen in H7 statistische verwerking. Maak de opgaven om deze vaardigheden nogmaals te oefenen.

Eindopdracht bij H7 statistische verwerking

Dit hoofdstuk wordt afgerond met een opdracht, deze mag je met z’n tweeën maken. De opdracht vind je in de ELO. De uiterste inleverdatum is 5 juni.

 

H7 statistische verwerking – 170418